İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


TÜBİTAK Bursiyer SGK İşten Ayrılış
Hizmetin Dayanağı

Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar / Madde 5