İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Fikri Sınai Mülkiyet Hakları İşlemleri
Hizmetin Dayanağı