İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Personel İzin ve Rapor İşlemleri ve Takibi
Hizmetin Dayanağı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Bölüm 5: İzinler