İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Doğum İzin İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu