İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi


Kütüphane Bina Kontrol İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu