İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ