İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


İYTE Akademik Arşiv Sistemi İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4/c,42/d maddesi
İYTE Açık Erişim Yönergesi