İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Referans Birimi


Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi