İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Referans Birimi


Veritabanı Sağlama İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu