İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Referans Birimi


Konu Rehberi ve E-Bülten Hazırlama İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu