İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi


Basılı Süreli Yayınların Rafa Çıkarılması ve Cilde Gönderilmesi İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu