İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi


Toplantı Salonu Kullanım İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu