İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Materyallere Barkod ve Sırt Etiketi Çıkarılması İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ