İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Medya ve Görsel Birimi


Kütüphane Web Sayfası Düzenleme İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu