İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Bağış Kabul İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu