İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Kurum İçi Veri Talebi
Hizmetin Dayanağı

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu'nun 51. maddesi