İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Referans Birimi


Veri Tabanları Eğitim İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu