İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari ve Mali Işler Birimi -> Satınalma Birimi


Bilgisayar Alım Süreci
Hizmetin Dayanağı