İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Kurum İçi Giden Evrak
Hizmetin Dayanağı