İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


AB Projesi Mal ve Hizmet Alımı
Hizmetin Dayanağı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHUSEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK / MADDE : 7