İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Akademik Teşvik Ödeneği İşlemleri
Hizmetin Dayanağı

27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”.