İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü (Cari)


İhale İlanlarının Yerel Gazetede Yayınlanması
Hizmetin Dayanağı