İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
Hizmetin Dayanağı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 23. Toplantısında alınan 2011/104 no.lu kararı.