İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi


Oryantasyon Süreç İşlemleri
Hizmetten Yararlananlar

İYTE öğretim elemanları ve öğrencileri ile diğer üniversite mensupları ve dışardan gelen tüm araştırmacılar