İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporu
Hizmetten Yararlananlar

Tüm idari ve akademik personel