İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
Hizmetten Yararlananlar

Tüm idari ve akademik personel