İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü (Yatırım)


Ödeneklerin Kullanımıyla İlgili Görevlendirilmelerin Bildirilmesi
Hizmetten Yararlananlar