İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama


Birim Görev Tanımı