İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Özel Kalem


Birim Görev Tanımı