İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Bölüm Sekreterliği


Birim Görev Tanımı