İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi


Birim Görev Tanımı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu i) bendine göre;

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi şeklinde tanımlanmıştır.