İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüBirim Görev Tanımı

Genel Kültür Dersleri Bölümü, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine zorunlu ve teknik olmayan seçmeli dersler veren, Rektörlüğe bağlı bir servis dersleri bölümüdür. Eğitim planında başlıca, beşeri ve sosyal bilimler, işletme yönetimi ve güzel sanatlar alanlarından dersler yer almaktadır. Genel Kültür Dersleri Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak;

günümüz şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bağımsız ve dinamik bir müfredattır. Genel Kültür Dersleri Bölümü, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.