İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Şb. Müd.-EBYS Birimi


Birim Görev Tanımı