İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bütçe ve Koordinasyon Birimi


Birim Görev Tanımı