İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı