İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı
Lisans Şube Müdürlüğü


Birim Görev Tanımı

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 31. maddesi gereği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında bulunan Lisans Şube Müdürlüğü aşağıda bulunan görevleri yapar.

 1. Akademik Takvim İşlemleri
 2. Yaz Öğretimi İşlemleri
 3. Mezuniyet İşlemleri
 4. Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri
 5. Kayıt Dondurma İşlemleri
 6. Öğrenci Konsey Başkanı ve Organlarının Seçim İşlemleri
 7. Kapatılan Ders İşlemleri
 8. Onur ve Yüksek Onur Belgesi İşlemleri
 9. Geçiçi Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemi
 10. Çift Ana Dal Programına Başvuru İşlemleri
 11. Yan Dal Programına Başvuru İşlemleri
 12. Ek Süre ve Sınav Hakkı İşlemleri
 13. Çift Ana Dal Program Açma İşlemleri
 14. Yan Dal Program Açma İşlemleri
 15. Rektörün Listesinin Hazırlanması
 16. Özel Öğrencilik İşlemleri
 17. Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi
 18. Devlet Üniversiteleri Olağan Denetim ve Değerlendirme Rehberi (Lisans) Hazırlama İşlemi
 19. İlgili Makama- Mezun Olabilir Belgesi
 20. Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri
 21. Incomplete (I) Notları İşlemi
 22. Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş İşlemleri
 23. Kendi İsteği ile İlişiğini Kesme İşlemleri
 24. Öğrenci Sayıları İşlemleri
 25. Kayıt Yenileme İşlemleri
 26. İlgili Makama- Ek Madde-1 ile Geçiş Yapmamıştır Yazısı
 27. İlgili Makama- Öğrenci Sıralaması Yazısı
 28. Eğitim Planı Değişiklik İşlemleri
 29. İlgili Makama-Not Dönüşüm Yazıları Hazırlama İşlemi
 30. Arşivleme İşlemi
 31. Web Sayfasının Düzenlenmesi
 32. Ders Eşdeğerliği ve Ders Saydırma İşlemleri
 33. Lisans Öğrencilerinin Yaz Okulunda Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İşlemleri
 34. Öğr. Mezuniyet Aşamasında Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İşlemleri
 35. Öğrencileri Ders Yükü Kontrol İşlemleri
 36. Yönetmelik Değişikliği İşlemleri
 37. Program Açma İşlemleri
 38. Yeni Kayıt (LYS) İşlemleri
 39. Katkı Payı İşlemleri
 40. Gerekçeli Geç Katkı Payı Yatırma İşlemleri
 41. Lisans Öğrenci Özlük Dosyası Gönderme İşlemleri
 42. Öğrenci Özlük Dosyası İsteme İşlemleri
 43. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-posta Hesaplarının Kontrol İşlemleri
 44. Lisans Öğrencileri Disiplin İşlemleri
 45. Yeni Kayıt (DGS)
 46. Yeni Kayıt (LYS Ek Yerleştirme)
 47. Yeni Kayıt (DGS Ek Yerleştirme)
 48. Erasmusa Giden İYTE Öğrencilerinin Ders Eşdeğerlik İşlemleri
 49. İntibak işlemleri
 50. LYS Kontenjan İşlemleri
 51. Öğrenci Bilgi Sisteminde Sınav Tanımlama İşlemi
 52. Öğrenci Bilgi Sisteminde Sınıf Atlatma İşlemi
 53. Kullanıcılara Yetki Verme ve Alma
 54. Öğrenci Bilgi Sisteminde Kullanıcı Tanımlama
 55. Öğrenci Bilgi Sisteminde Yeni Dönem Tanımlama
 56. Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı