İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı
Lisansüstü Şube Müdürlüğü


Birim Görev Tanımı

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 31. maddesi gereği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında bulunan Lisans Şube Müdürlüğü aşağıda bulunan görevleri yapar.

 

 1. Program Açma/Kapatma İşlemleri (Disipliner/Disiplinlerarası)
 2. Mevzuat Değişikliği İşlemleri
 3. Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi
 4. Kapatılan Ders İşlemleri
 5. Eğitim Planı Değişiklik İşlemleri
 6. Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İşlemleri
 7. Kurum İçi/Kurumlar Arası Yatay Geçiş ve İntibak İşlemleri
 8. Lisansüstü Programlara Kabul Alan öğrencilerin Kayıt İşlemleri
 9. Kayıt Yenileme İşlemleri
 10. Kayıt Dondurma İşlemleri
 11. Ek Süre  ve Tez Teslimi İçin Ek Süre İşlemleri
 12. Enstitümüz Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İşlemleri
 13. Özel Öğrencilik Statüsünde Diğer Yükseköğretim Kurumları Öğrencilerinin Enstitümüzden Ders Alma İşlemleri
 14. Erasmusa Giden Öğrencilerin Ders Eşdeğerlik İşlemleri
 15. Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi İşlemleri
 16. Not İşlemleri (Not ortalamasına katılmayan (NI), Incomplete (I), Muaf (EX), Maddi Hata)İşlemleri
 17. Ders Eşdeğerliliği ve Ders Saydırma İşlemleri
 18. Kendi İsteği / Yönetim Kurulu Karalı ile İlişik Kesme İşlemleri
 19. Mezuniyet İşlemleri
 20. Askerlik İşlemleri
 21. Öğrenci Sayılarına İlişkin İstatistiki Bilgi Hazırlama İşlemleri
 22. Bilgi ve Belge Talep İşlemleri
 23. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sayfasının Düzenlenmesi İşlemleri
 24. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-posta Hesaplarının Kontrol İşlemleri
 25. Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) İşlemleri