İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı
Genel Yazışmalar Birimi


Birim Görev Tanımı

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 31. maddesi gereği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında bulunan Genel Yazışmalar Birimi aşağıda bulunan görevleri yapar.