İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Akademik İnsan Kaynakları İlk İşlem Birimi


Birim Görev Tanımı

18 Haziran 2013 tarihinde Enstitümüz Senatosu kararı ile “İYTE-AİKİİB (Akademik İnsan Kaynakları İlk İşlemler Birimi)” İYTE Rektörlüğüne bağlı koordinasyon birimi olarak kurulmuştur.

Amacı, Enstitümüzün öğretim üyesi alım sürecini koordine etmektir.  Tüm yeni öğretim üyesi başvurularının ilk müracaat noktası olarak başvuruları ilgili birimlere (Rektörlük Makamına, Dekanlık Makamına ve Bölüm Başkanlarına) eş zamanlı olarak iletmekle görevlidir.

Enstitümüze katılacak akademisyenlerin, ofis donanımı ve bilgi işlem donanımlarını Fakülte Sekreterlikleri ve ilgili diğer birimlerle iletişim halinde hazırlanması gibi konularda fiziksel mekânlarının oluşturulmasının koordinasyonunı sağlamaktır.