İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Kurul İşleri Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR