İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe ve Performans Programı Birimi


Birim Görev Tanımı