İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi