İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu" ve "Taşınır Mal Yönetmeliği" çerçevesinde belirtilen iş ve işlemleri etkin, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütmek.