İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Satınalma ve Tahakkuk Birimi -> Satınalma ve Tahakkuk


Birim Görev Tanımı

Satın Alma Görevlisi Görev Tanımı

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 Birimi

: SKS Daire Başkanlığı

 

1.2 Görevin Adı

Satınalma Görevlisi

 

1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan

: Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni

 

2. GÖREVİN KAPSAMI

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile bağlı birimlerinin ve öğrenci topluluklarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin piyasadan temin edilmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

3.1 Birimlerden ve yönetimden gelen satın alma taleplerini değerlendirmek,

3.2 Satın alınmasına karar verilen mal ve hizmetlerin yaklaşık maliyetlerini tespit etmek,

3.3 Satın alınmasına karar verilen ve doğrudan temin limitini aşmayan mal ve hizmetleri Kamu İhale Kanunu Hükümlerine göre piyasadan veya diğer kurumlardan temin etmek,

3.4 Doğrudan temin limitini aşan mal ve hizmet alımları için ihale süreçlerini hazırlamak, ihale evraklarını tanzim etmek, ihale komisyonu kararlarına göre ihaleyi sonuçlandırmak,

3.5 Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödeme emri belgelerini hazırlamak, bu belgeleri mevzuatına uygun olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

3.6 Başkanlığın yıllık bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlamak ve daire Başkanına sunmak,

3.7 Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İlgili Mevzuat: