İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı