İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokul Sekreterliği


Birim Görev Tanımı

Yüksekokulun idari işleyişini düzenlemek ve temsil etmek.

Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm yazışmaları yapmak.

Öğrenci İşleri, İdari İşler, Mali İşler Büroları ile koordinasyonu sağlamak.

Yüksekokul Bütçesini yapmak.