İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğü


Birim Görev Tanımı