İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Birim Görev Tanımı