İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi


Birim Görev Tanımı