İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Yapı Denetim ve Etüt-Proje Birimi


Birim Görev Tanımı